Chính sách bảo mật thông tin

 

BẢO MẬT THÔNG TIN

         Mỗi Bên sẽ bảo mật tuyệt đối các thông tin liên quan đến Hợp Đồng cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (gọi chung là “Thông Tin Bảo Mật”) của Bên kia (“BênTiết Lộ”) mà mình (“Bên Tiếp Nhận”) biết được, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua quá trình thảo luận, giao kết và thực hiện Hợp Đồng và sẽ nỗ lực tối đa để ngăn chặn việc bên thứ ba có thể biết được Thông Tin Bảo Mật.

        - Bên Tiếp Nhận phải bảo vệ bí mật của Thông Tin Bảo Mật được tiết lộ cho mình giống như việc bảo vệ Thông Tin Bảo Mật của chính mình, và sẽ không tiết lộ hay phân phát Thông Tin Bảo Mật hay bản chụp của nó cho bất cứ cá nhân, công ty kinh doanh hay thực thể nào

        - Bên Tiếp Nhận không được tiết lộ tất cả hay một phần Thông Tin Bảo Mật của BênTiết Lộ cho bất cứ cơ sở phụ thuộc, đại lý, những người quản lý, những người lao động, chuyên gia tư vấn hay đại diện (sau đây gọi chung là “Người Đại Diện”) của Bên Tiếp Nhận ngoại trừ trên cơ sở cần thiết phải biết liên quan tới Hợp Đồng.

        - Bên Tiếp Nhận chịu trách nhiệm thông báo cho bất cứ Người Đại Diện nào đã tiếp nhận Thông Tin Bảo Mật của Bên Tiết Lộ về tinh chất bảo mật của Thông Tin Bảo Mật và nghĩa vụ của Người Đại Diện đối với việc gìn giữ Thông Tin Bảo Mật theo các điều khoản của Hợp Đồng

        - Bên Tiếp Nhận không được sao chép hoặc bằng cách  khác sao chụp bất kỳ Thông Tin Bảo Mật của Bên Tiết Lộ

         - Bên Tiếp Nhận phải thực hiện và duy trì các biện pháp an toàn đầy đủ để bảo vệ Thông Tin Bảo Mật không bị những người không có thẩm quyền tiếp cận hoặc sử dụng và giữ Thông Tin Bảo Mật dưới sự kiểm soát của Bên Tiếp Nhận vào mọi thời điểm.

         - Bên Tiếp Nhận sẽ chịu trách nhiệm về việc bất cứ Người Đại Diện nào của họ đã tiếp nhận Thông Tin Bảo Mật của Bên Tiết Lộ mà vi phạm các nghĩa vụ bảo mật.

         - Không Bên nào được phát biểu với báo chí hay công bố công khai thông tin liên quan đến Hợp Đồng trừ phi được chấp thuận trước bằng văn bản của Hai Bên

          -  Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên  

          thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông  
           tin bảo mật.

          -  Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các  mục  đích khác ngoài nội dung dự án hai bên thực hiện

 - Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện dự án theo qui định của pháp luật.

 

            Các nghĩa vụ giữ bí mật Thông Tin Bảo Mật của Bên Tiếp Nhận quy định tại Điều này vẫn phải tiếp tục được tuân thủ sau khi Hợp Đồng này chấm dứt, không giới hạn thời gian.

MENU CHÍNH
  GÓC THÀNH VIÊN

  Đăng ký thành viên

  Quên mật khẩu

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  HotLine : 84.028.54120118
  THỐNG KÊ
  • Đang online :  
  • Số lượt truy cập :  
  • Tổng thành viên :  
  WEB LINK
  dathongbao
  Giấy phép kinh doanh số : 0302273677 cấp ngày : 14.05.2001 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
  Người đại diện : Ông PHẠM VĂN HẢI
  CÔNG TY TNHH TM-DV MỸ-Á
  Địa chỉ : Số 2, Đ.Nội Khu số 2, Kp.Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
  Điện thoại : (84 - 028) 5412 0118 - 5412 0119 - 5412 1878
  Email : info@myabetongtrangtri.com, mya@betongtrangtri.com
  Website : www.myabetongtrangtri.com
  Chính sách bảo hành | Phương thức thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin |